ABUNDANS CAUTELA NON NOCET

office@grigoraslawyers.ro

Achiziții publice

Venim în ajutorul clienților noștri în domeniul achizițiilor publice, pentru asigurarea unor consultații juridice eficiente și reprezentare în instanță în toate ramurile și subramurile achizițiilor publice, cum ar fi:

· Programul anual al achizițiilor publice
· Decizia de numire a comisiei de evaluare
· Decizia de numire a juriului
· Declarație de confidențialitate și imparțialitate
· Cod etic personal al celor ce desfășoară activități în domeniul achizițiilor publice
· Etapele procedurilor de achiziție publică
· Anunț de intenție pentru achiziția de produse/servicii/lucrări
· Anunț de participare la licitația deschisă pentru achiziția de produse/servicii/lucrări
· Anunț de participare la licitația restrânsă pentru achiziția de produse/servicii/lucrări
· Notă justificativă privind alegerea cererii de oferte
· Notă justificativă privind alegerea dialogului competitiv
· Notă justificativă privind alegerea negocierii fără publicarea unui anunț
· Notă justificativă privind alegerea negocierii cu publicarea unui anunț
· Contract de furnizare
· Contract de servicii
· Contract de lucrări
· Acord cadru de lucrări
· Acord cadru de furnizare
· Lista documentelor din dosarul de achiziție publică

Garanții
· Scrisoare de garanție bancară pentru participare
· Scrisoare de garanție bancară de bună execuție a contractului
· Scrisoare de garanție bancară pentru returnarea avansului

Căi de atac
· Contestație
· Cerere de recurs împotriva deciziei CNSC
· Cerere de chemare în judecată pentru despăgubiri

AI NEVOIE DE MAI MULTE DETALII? INFORMAȚIILE SUNT GRATUITE!

CONTACTEAZĂ-NE