Răspunsuri la întrebări frecvente

Iată câteva răspunsuri la întrebările care ni se pun cel mai des.

1. În cazul cetăţenilor străini, primul pas în dezvoltarea unei afaceri în domeniul imobiliar este înfiinţarea unei societăţi comerciale.

2. Identificarea unui imobil în vederea dezvoltării unui proiect de investiţii.

3. Efectuarea unor verificări riguroase referitoare la situaţia juridicā a imobilului ce face obiectul proiectului de investiţii.

Imobilul trebuie verificat atât din punct de vedere juridic, cât şi din punct de vedere tehnic.

Din punct de vedere juridic urmează a fi efectuate în amănunt toate verificările cu privire la istoricul dreptului de proprietate asupra imobilului, precum şi verificări în detaliu cu privire la situaţia juridică actuală a imobilului respectiv.

Casa noastra de avocatura nostru materializează aceste verificări sub forma unei opinii legale -“due dilligence”, în care, pe lângă istoricul dreptului de proprietate sunt identificate şi menţionate şi alte probleme ce pot afecta statutul acelui imobil. În situaţia unor probleme juridice, casa noastra de avocatura face şi propunerile de rezolvare legală a acestora.

Din punct de vedere tehnic, trebuie efectuate verificări referitoare la măsurătorile cadastrale, posibilitaţile de construire pe acel imobil, în cazul în care proiectul de afaceri impune acest lucru.

În acest scop, casa noastra de avocatura recomandă consultarea unui expert cadastrist, a unui inginer topometrist precum şi a unui arhitect.

4. În cazul în care aceste verificări dau rezultate pozitive, se poate proceda la achiziţionarea imobilului ce face obiectul proiectului de afaceri.
În acest scop, casa noastra de avocatura are colaborări cu mai multe birouri notariale, pentru a facilita clienţilor nostri procedura de achiziţionare a unui imobil.

5. În cazul în care proiectul de investiţii presupune edificarea unei construcţii, se va proceda la obţinerea unei autorizaţii de construcţie şi dupa aceasta, la construirea propriu-zisă.

6. În funcţie de destinaţia construcţiei edificate, casa noastra de avocatura poate asigura valorificarea efectivă a investiţiei, în sensul asigurării asistenţei juridice complete pentru încheierea de contracte de închiriere, vânzare-cumpărare sau orice alte contracte care pot asigura valorificarea cu maximum de profitabilitate a investiţiei în domeniul imobiliar.

Copyright © 2019 Grigoras Lawyers. Toate drepturile sunt rezervate.