ABUNDANS CAUTELA NON NOCET

office@grigoraslawyers.ro

COMPETENȚE

Principiul care călăuzeşte activitatea noastră este ABUNDANS CAUTELA NON NOCET.

COMPETENȚELE NOASTRE

În principal, practica noastră se extinde în ramurile de drept civil, comercial şi penal, oferind consultanţă de specialitate atât companiilor naţionale, străine sau multinaţionale, cât şi persoanelor fizice, constând în procese civile, comerciale şi penale, consultanţă referitoare la investiţii, achiziţii, privatizări, tranzacţii comerciale şi negocieri, competențe în materia „pieței de capital, a tranzacțiilor și instrumentelor financiare” precum și în materia „organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și cazinouri”.
Facem precizarea că avem o importantă specializare recunoscută, domeniul imobiliar, constând în consultanţă imobiliară și litigii în acest domeniu, precum și în domeniul dreptului de proprietate intelectuală.
Asistența juridică și consultanța sunt acordate inclusiv în limba engleză, iar onorariile se calculează pe baza unor tarife negociabile, în funcție de complexitatea și regularitatea consultanței.