Cabinetul de Avocatură “Gabriel Grigoraş”

DESPĂGUBIRI PENTRU IMOBILE TRECUTE ABUZIV ÎN PROPRIETATEA STATULUI

În nenumărate cauze, au fost obținute de către cabinet despăgubiri, conform Legii 10/2001, pentru imobilele care au trecut abuziv în proprietatea statului și care nu au putut fi restituite în natură. Pentru toate celelalte situații în care imobilele existau în natură la data formulării cererii și erau îndeplinite și celelalte condiții legale, a fost obținută de către cabinet direct restituirea acestor imobile în natură către fostul proprietar deposedat abuziv. În ceea ce privește Decizia 33/2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la admisibilitatea acțiunilor în revendicare, având ca obiect imobilele trecute abuziv în proprietatea statului în perioada regimului comunist, trebuie făcute unele nuanțări cu privire la practica acestei instanțe pe acest subiect. În acest sens, trebuie arătat că practica instanței supreme este în sensul că acțiunea în revendicare este totuși admisibilă în situația în care reclamantul se poate prevala de un bun în sensul art. 1 din Primul Protocol Adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În funcție de fiecare caz în parte, cabinetul de avocatură va promova procedurile legale și va administra probatoriile necesare în vederea lămuriri acestui aspect de drept care să ducă în final la soluționarea pozitivă a unei asemenea acțiuni în revendicare, în sensul redobândirii bunului în natură de către persoana deposedată abuziv.

Copyright © 2019 Grigoras Lawyers. Toate drepturile sunt rezervate.