Drept civil

Cabinetul de Avocatură “Gabriel Grigoraş”

Drept civil

Venim în ajutorul clienților noștri în domeniul dreptului civil, pentru asigurarea unor consultații juridice eficiente și reprezentare în instanță în toate ramurile și subramurile dreptului civil, cum ar fi:

 • Consultanță juridică.
 • Consultanță în procedura de executare silită.
 • Recuperare prejudicii/daune materiale, daune morale.
 • Puneri în întârziere.
 • Reprezentare la Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
 • Încheierea ​​contractelor civile/între societăți comerciale.
 • Revendicări.
 • Constatarea nulității absolute/relative a actelor juridice.
 • Perfectarea antecontractelor de vânzare-cumpărare.
 • Acțiuni în pretenții.
 • Anulare titlu proprietate.
 • Ieșiri din indiviziune (partaje).
 • Succesiuni (moșteniri).
 • Servituți.
 • Uzucapiuni.
 • Granituiri.
 • Contestații executare silită și suspendare executare silita.
 • Partaje, succesiuni/moșteniri.
 • Recuperarea creanțelor împotriva debitorilor (somații de plată, ordonanțe de plată, acțiuni pe dreptul comun).

AI NEVOIE DE MAI MULTE DETALII? INFORMAȚIILE SUNT GRATUITE!

Copyright © 2019 Grigoras Lawyers. Toate drepturile sunt rezervate.