Cabinetul de Avocatură “Gabriel Grigoraş”

PROCES SOLUȚIONAT CU SUCCES

Echipa de avocați coordonată de Grigoraș Gabriel a soluționat cu succes un proces prin care reclamantul, societate comercială privatizată, a solicitat din partea AVAS despăgubiri pentru un imobil de care a fost deposedată ca urmarea a unei acțiuni în revendicare promovată de către fostul proprietar. În acest sens, cabinetul de avocatură, în calitate de reprezentant al reclamantului, a obținut pentru acesta o hotărâre definitivă și irevocabilă prin care pârâtul AVAS a fost obligat la despăgubiri către reclamant, reprezentând valoarea de circulație a imobilului la data formulării acțiunii, respectiv 1.500.000 de euro, plus cheltuieli de judecată în valoare de circa 100.000 de lei.

Copyright © 2019 Grigoras Lawyers. Toate drepturile sunt rezervate.